p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Taner AYDIN

GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Etlik, Ankara

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, osteopati, manipülasyon

Öz

Osteopatik tıp sağlık hizmetinde hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Başlangıçtan itibaren, osteopatik tıp sağlıklı bir yaşam tarzı aracı olarak sporcularda her düzeyde katılımı destekleyici rol almıştır. Bu popülasyondaki rolü özellikle performansın geliştirilmesinde, yaralanmaların önlenmesi ve iyileşmesinde, yarışmada başarılı sonuç elde etmede önemli olabilir. ABD’de 2020 yılına kadar, yaklaşık 100.000 osteopatik tıp doktoru çalıştırılacağı öngörülmektedir. Artan popülerliğine rağmen; osteopatik tıp, allopatik tıp olarak da bilinen geleneksel tıp kadar anlaşılmış değildir. Osteopatik tıbbın bir bileşeni olan manipülasyon, özellikle günümüzün kanıta dayalı tıp çağında, sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. Bazı sorular şunlardır: Osteopatik manipülasyonun amacı nedir? Osteopatiden kimler yararlanabilir? Uygulamada ne gibi zararlar gelebilir? Bu makale, osteopatik tıp felsefesini tartışarak, osteopatik hekimler ile manüel tıp uygulayan diğer uygulayıcılar arasındaki farklılıkları belirleyerek ve bazı literatür incelenerek bu sorulara yanıtlar vermektedir. Özellikle sporcular üzerine manipülasyon kullanımına odaklanılacaktır. Manüel tıbbı içerebilen osteopatik ilke ve uygulamalar, spor yaralanmaları veya hastalıkların tedavi ve önlenmesinde yardımcı olarak uygulanabilir.