p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Görkem Kıyak, Ahmet Said Uyan, Esma Arslan, Hüseyin Tolga Acar, Sabriye Ercan, Cem Çetin

Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Diz, dizlik, fiziksel uygunluk, biyomekanik, sporcu

Öz

Amaç: Bu çalışmada; sağlıklı sporcularda dizlik kullanımının sıçramadan sonra yere iniş hatasına, dengeye ve çapraz hoplama testi sonuçlarına etkisini incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Gönüllü sağlıklı sporcuların tanımlayıcı bilgileri kaydedilip alt ekstremite eklem hareket açıklıkları ve diz Q açısı ölçümleri yapıldıktan sonra katılımcılar rastgele gruplandı. Araştırma sırasında dizlik kullanmayan (GrupNon), basit dizlik kullanan (GrupBasic) ve ligament destekli dizlik kullanan (GrupLig) olacak şekilde randomizasyon gerçekleştirildi. Katılımcılara Y denge testi, çapraz hoplama testi ve sıçramadan sonra yere iniş hatası puanlaması uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 56 profesyonel sporcu (GrupNon, n=19; GrupBasic, n=19; GrupLig, n=18) katıldı. Katılımcıların özellikleri farklı değildi (p>0.05). GrupNon’in diğer iki gruba kıyasla kalça ekstansiyonu eklem hareket açıklığı ölçüm değerleri (p˂0.05) düşüktü; diğer alt ekstremite verilerinde fark yoktu (p>0.05). GrupBasic’in diğer iki gruba kıyasla non-dominant ekstremiteye uygulanan çapraz hoplama testinin sadece hız değerinde (p=0.014) anlamlı bir yükseklik gözlendi. Diğer parametrelerde anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Grup içi korrelasyon analizleri sonucunda sıçramadan sonra yere iniş sonuçları ile çeşitli biyomekanik özellikler arasında dizlik seçimine göre farklı düzeylerde ilişki belirlendi (p˂0.05).

Sonuç: Sağlıklı sporcularda kullanılacak dizliklerin sporcunun biyomekanik yönden tanımlayıcı özellikleri dikkate alınarak seçilmesi uygun olacaktır.

This study was presented at 19th Turkish Sports Medicine Congress with International Participation held in İzmir on 3-5 November, 2023.
Cite this article as: Kiyak G, Uyan AS, Arslan E, Acar HT, Ercan S, Cetin C. The effects of knee brace use on landing error, balance, and crossover hop test in healthy athletes. Turk J Sports Med. 2024 Jul 9th; https://doi.org/10.47447/tjsm.0813