p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mekki Abdioğlu1, Melek Güler2, Ahmet Mor3, Gülcan Harput4

1Faculty of Sports Science, Ankara University, Ankara, Türkiye
2Department of Physical Education and Sports Teaching, Faculty of Sports Science, Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Türkiye
3Sports Health Division, Department of Coaching Education, Faculty of Sports Science, Sinop University, Sinop, Türkiye
4Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation, Hacettepe University, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Adolesan, tenis, yaralanma, anket

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı, adolesan tenisçilerde yaralanma riski profili ile yaralanma farkındalığı arasındaki ilişkinin yanı sıra yaralanma bilgi düzeylerini ve yaralanma insidanslarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya en az bir spor yaralanması öyküsü olan 179 adolesan tenisçi (n: 98 kadın ve 81 erkek, yaş: 13.9±1.6 yıl) alındı. Spor uzmanları tarafından tenis yaralanmaları ve tenis yaralanmalarına yönelik farkındalığı sorgulayan bir anket hazırlandı.

Bulgular: En çok yaralanan bölge omuzdu (%22). Bunu dirsek (%19), ayak bileği (%17), el bileği (%16) ve diz (%12) izledi. Daha fazla spor yaralanması yaşanma oranı (iki kezden fazla) bilgi düzeyi orta olan oyuncularda 5.7 kat (p<0.01), bilgi düzeyi düşük olan oyuncularda ise 22.4 kat yüksekti (p<0.001).

Sonuç: Üst ekstremite yaralanmaları adolesan tenisçilerde alt ekstremite yaralanmalarına göre daha sık görülmektedir. Ek olarak, önceki tenis yaralanmalarının sayısı, antrenman yükü ve sporcuların tenis yaralanmaları konusundaki farkındalıkları ile ilişkilidir. Bu nedenle adolesan tenisçilerde tenis antrenman yükünün optimize edilmesi ve yaralanma hakkında farkındalık düzeylerinin arttırılması ilerideki spor yaralanmalarının önlenmesi açısından önemli olabilir.

Cite this article as: Abdioglu M, Guler M, Mor A, Harput G. Adolescent tennis players' injury profile and awareness level of sports injury. Turk J Sports Med. 2023; 58(3):133- 8; https://doi.org/10.47447/tjsm.0759