p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ogün Köyağasıoğlu1, Seçkin Şenışık2, Mehmet Açık3, Semiha Özgül4

1Sports Medicine Clinic, Manisa City Hospital, Manisa, Türkiye
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Türkiye
3Sports Medicine Clinic, Hatay Antakya State Hospital, Antakya, Türkiye
4Department of Biostatistics and Medical Informatics, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Futbol, hop testi, asimetri, oyun pozisyonu, hız, çeviklik

Öz

Amaç: Hop testlerinin spor yaralanmaları sonrası rehabilitasyon sürecini değerlendirirken sağladıkları yararları bilinmektedir. Bununla birlikte hop testlerinin, sağlıklı sporcuların fonksiyonel atletik performansını değerlendirmek için kullanımı net değildir ve bu alandaki klinik uygulamalarda yaygın değildir. Bu çalışmayla, Amerikan Futbolu (AmF) oyuncularında sıçrama performansı, simetrileri ve fonksiyonel test performansı arasındaki ilişkileri araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya yaşları 20.9 ± 2.5 olan 26 üniversiteli AmF oyuncusu katıldı. Oyuncular oynadıkları pozisyonlara göre Beceri Oyuncuları (SP), Büyük Beceri Oyuncuları (BSP) ve Çizgi Oyuncuları (LM) olarak kategorize edildi. Katılımcıların Vücut Kütle İndeksi (VKİ) ve vücut yağ oranı ölçüldü. Ardından katılımcılara hop testleri ve 10 yard Alt Ekstremite Fonksiyonel Testi (LEFT) uygulandı. Oyuncular aynı zamanda LEFT testi bitirme sürelerine göre yüksek ve düşük performans gösterenler olarak ikiye ayrılarak analiz edildi.

Bulgular: SP'nin hop testi performansı SLH, TH ve CH için LM'den üstündü. BSP'nin performansı CH için SP'den daha düşüktü ve SLH için LM'den daha üstündü. LEFT'de, SP grubu LM'den anlamlı düzeyde daha hızlıydı. LEFT için yüksek ve düşük performans gösterenler arasında , TH, CH ve 6H test sonuçları anlamlı düzeyde farklıydı.

Sonuç: AmF oyuncularının fonksiyonel atletik performansını değerlendirmek için hop testleri kullanılabilir. Fiziksel özellikler ve oyun pozisyonları da dikkate alınmalıdır. Simetrinin LEFT üzerinde hiçbir etkisi bulunmamıştır.

Cite this article as: Koyagasioglu O, Senisik S, Acik M, Ozgul S. Investigation of the relationship between lower extremity functional performance of American football players and their anthropometric characteristics and jump test results. Turk J Sports Med. 2023; 58(3):125-32; https://doi.org/10.47447/tjsm.0751