p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Kadriye Sevilay Bayram1, Gülşah Şahin2, Coşkun Zateri3, Ali Coşkun4

1Institute of Postgraduate Studies, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye
2Faculty of Sports Sciences, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye
3Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye,
4Bayramiç Vocational School, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Pilates, kemik mineral yoğunluğu, fiziksel performans, DEXA, yaşlanma

Öz

Amaç: BMD ile ilgili önceki araştırmalarda kemik üzerinde yüksek stresli egzersizlerin etkisi vurgulanmış olsa da, yüksek yoğunluklu egzersizler deneyimsiz yaşlı kadınlarda yaralanma riskini arttırabilir. Ayrıca bu yöntem kırılgan yaşlı yetişkinlerde farklı sorunlar nedeniyle de önerilmemektedir. Menopoz sonrası dönemdeki kadınların en çok yeğlediği yöntemlerden biri olması nedeniyle bu çalışmada Pilates yönteminin kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Bu çalışmanın amacı, yaşlı kadınlarda kısa süreli Pilates egzersizinin kemik mineral yoğunluğu ve fiziksel performans üzerine olası olumlu etkilerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 23 yaşlı kadın katıldı (Pilates grubu, n=13 ve kontrol grubu, n=10). Pilates grubu, 12 hafta boyunca haftada iki gün Pilates egzersizlerine katıldı. Kemik mineral yoğunluğu ve fiziksel performans değerlendirildi. Prospektif olgu kontrollü ön test ve son test çalışması, Çanakkale Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirildi. Tüm ölçümler üç ay sonra tekrarlandı. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, her grup için egzersiz öncesi ve sonrası ölçümler arasındaki farkları belirlemede Wilcoxon testi kullanıldı.

Bulgular: Üç ay sonra Pilates grubunda fiziksel performans skorunda artış oldu (p=0.013). Pilates grubundaki yaşlı kadınlarda kemik mineral yoğunluğunda artış vardı ama istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: Kısa süreli Pilates egzersizlerinin postmenopozal kadınların kemik mineral yoğunluğu üzerinde bir direnç antrenmanı etkisi yaratmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, Pilates yaşlı kadınlarda fiziksel performansı arttırmak için etkilidir.

Cite this article as: Bayram KS, Sahin G, Zateri C, Coskun A. Effect of short-term Pilates exercises on bone mineral density and physical performance in older women. Turk J Sports Med. 2023 58(2):88-93; https://doi.org/10.47447/tjsm.0744