p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Seçkin Şenışık1, Ogün Köyağasıoğlu2, Nevzad Denerel3, Yunus Emre Meydanal1

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Türkiye
2Sports Medicine Section, Kayseri City Training and Research Hospital, Kayseri, Türkiye
3Health Team Sports Medicine Clinic, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus

Anahtar Sözcükler: Futbol, hakem, yaralanma, insidans, antrenman

Öz

Amaç: Futbolcuların yaralanmalarını araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak, futbol hakemlerinin yaralanmaları yeterince araştırılmamıştır. Bu kohort çalışması, Türk futbol hakemlerinin spor yaralanmalarını belirlemeyi ve ayrıca yaralanma özellikleri, tanımlayıcı özellikleri ve hakemlerin antrenman özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Hakemlere sezon başlangıcında kişisel özellikler, antrenman içeriği ve yaralanma özelliklerini sorgulayan bir anket uygulandı. Ardından hakemler sezon boyunca yaralanma günlükleri tuttular. Sezon sonunda yaralanma kayıtları analiz edildi.

Bulgular: Ulaşılan 335 hakemden toplam 286’sı çalışmayı tamamladı. 2018-2019 futbol sezonu boyunca 94 (%32.9) hakemde 134 yaralanma rapor edildi ve antrenman sırasında maçlardan daha fazla yaralanma oldu (n=114'e 20; %85.1'e %14.9). Yaralanmalar akut yaralanmalar (n=36; %26.9) ve kronik/aşırı kullanım yaralanmaları (n=86; %64.2) olarak sınıflandırılırken, 12 (%9) yaralanmaya herhangi bir klinik tanı konmadı. En sık yaralanan vücut bölgesi alt bacaktı (n=40, %29.9). Yaralanan ve yaralanmayan hakemler arasında yaşlarına, kaç yıldır hakemlik yaptıklarına, hakemlik yaptıkları liglere ve koşu antrenmanlarının yoğunluğuna göre anlamlı farklılık bulundu. Lojistik regresyon analizi, yaş gruplarının yaralanma durumunu %12.4 varyans ve %70.3 doğrulukla etkilediğini ortaya koydu. Yaralanma riski 22-25 yaş grubu hakemlerde 30 yaş grubuna göre %73.0 daha azdı.

Sonuçlar: Bulgularımız, Türk hakemlerin demografik profilini ve eğitim özelliklerini sunmakta ve kişisel özelliklerin ve eğitim planlamasının yaralanmayı önlemedeki olası rolünü vurgulamaktadır.

Cite this article as: Senisik S, Koyagasioglu O, Denerel N, Meydanal YE. Incidence of sports injuries and their association with training characteristics of football referees in Türkiye. Turk J Sports Med. 2022, 57(4):196-203; https://doi.org/10.47447/tjsm.0682