p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ferhat Esatbeyoglu, Tahir Hazir, Ayse Kin İsler

Department of Exercise and Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkiye

Anahtar Sözcükler: Ampute futbolcu, aktivite profili, gerçek maç analizi, fizyolojik yanıt

Öz

Amaç: Bu çalışma ampute futbolcuların resmi maçlara verdiği fizyolojik yanıtları ve hareket profillerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya ampute futbol spor yaş ortalaması 9.20±0.81 yıl olan beş ampute futbol oyuncusu gönüllü olarak katılmıştır (yaş: 28.60±5.32 yıl; boy: 1.71±0.05 m; vücut ağırlığı: 71.54±9.39 kg). Ampute futbol maçına verilen fizyolojik yanıtlar [kan laktat (LA), kalp atım hızı (KAH) ve algılanan zorluk derecesi (AZD)] ve hareket profilleri [ulaşılan maksimal hız, kat edilen toplam mesafe (Mesafetop), beş farklı koşu hızlarında kat edilen Mesafetop, beş farklı koşu hızında kat edilen Mesafetop yüzdesi ve dört maksimal kalp atım hızı (KAHmaks) yüzdesine göre geçirilen süreler] toplam 7 resmi maç ile belirlenmiştir.

Bulgular: Ortalama maç LA, AZD, KAH ve KAHmaks yanıtları sırasıyla 5.58±1.63 mmol.L-1, 9.43±2.62, ve 151.77±16.05 atım.dk-1 ve 180.74±9.23 atım.dk-1 olarak bulunmuştur. Birinci yarı KAHmaks yanıtları ikinci yarıya göre daha yüksektir (p=0.02). Ampute futbolcuların maçta kat ettikleri mesafe 102.62±7.24 m.dk-1 olarak bulunmuştur ve Mesafetop devrelere göre farklı değildir (p=0.40). Çok düşük şiddetli koşu hızında Mesafetop 73.86±0.57 m.dk-1 iken çok yüksek şiddetli koşu hızında 0.24±0.04 m.dk-1 olarak bulunmuştur. Benzer şekilde, çok düşük şiddetli koşu hızında Mesafetop yüzdesi 70.18±10.30 ve çok yüksek şiddetli koşu hızında Mesafetop yüzdesi 0.24±0.04’tür. Ampute futbolcular maç sırasında ~31 dakikayı yüksek ve ~15 dakikayı orta şiddetli KAHmaksbölgelerinde geçirmişlerdir. Tüm maçlarda çok düşük ve düşük şiddetli KAHmaks bölgelerinde geçirilen süreler ~5 dakika olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları profesyonel seviyede oynanan ampute futbolun yüksek şiddetli bir egzersiz olduğunu ve ampute futbola özgü yüksek şiddetli antrenman yöntemlerinin uygulanması gerektiğini göstermiştir.

Cite this article as: Esatbeyoglu F, Hazir T, Kin İsler A. Match characteristics of professional outfield amputee soccer players during official amputee soccer matches. Turk J Sports Med. 2022, 57(4):189-95; https://doi.org/10.47447/tjsm.0669