p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Günseli Usgu1, İnci Yüksel2

1Physiotherapy and Rehabilitation Department, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Türkiye
2Physiotherapy and Rehabilitation Department, Doğu Akdeniz University, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus

Anahtar Sözcükler: Pliometrik egzersiz, fiziksel uygunluk, tüm vücut vibrasyon

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı basketbol oyuncularında tüm vücut vibrasyonu eşliğinde yapılan pliometrik eğitimin, fiziksel performans parametreleri ve denge üzerine etkilerini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Profesyonel basketbol oyuncuları basit rastgele yöntem ile (n=24, yaş ortalaması 23.2±6.1 yıl) pliometrik eğitim (PT) ve tüm vücut vibrasyon eşliğinde pliometrik eğitim (PT+WBV) grupları olarak iki gruba ayrıldı. PT ve PT+WBV grupları altı hafta (haftada iki gün) tüm vücut vibrasyon cihazı üzerinde aynı pliometrik eğitimle birlikte rutin antrenman programlarını devam ettirdi. PT grubunda tüm vücut vibrasyon cihazı kapalıyken eğitim verildi. Sıçrama performansı, kuvvet, hız, çeviklik, esneklik ve denge tüm sporcularda değerlendirildi. Her iki grupta da altı haftalık eğitim öncesi ve sonrasında sıçrama performansı dikey sıçrama yüksekliği, kuvvet 1 maksimum tekrar (1-RM) yarım skuat testi, hız 20 metre hız testi, çeviklik T çeviklik testi, esneklik otur-uzan testi, denge yıldız denge testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Altı haftalık pliometrik eğitim sonunda her iki grupta performans ve denge parametrelerinde artış gözlendi (p<0.05). Tüm vücut vibrasyon eğitimi alan grupta sıçrama performansı, kuvvet, hız, çeviklik ve denge parametrelerinde pliometrik eğitim grubuna göre daha fazla artış gözlemlendi (p<0.05).

Sonuçlar: Profesyonel sporcuların antrenman programlarına dahil edilen vibrasyon eşliğinde pliometrik eğitimin sıçrama performansı, kuvvet, hız, çeviklik, denge gibi performans parametrelerinde artış sağlayacağını düşünüyoruz.

Cite this article as: Usgu G, Yuksel I. The effects of whole-body vibration with plyometric training on physical performance in basketball players. Turk J Sports Med. 2022 57(4):164-70; https://doi.org/10.47447/tjsm.0659