p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yavuz Şahbat1, Waziri Juma Msangi2, Erdem Koç2, Tolga Onay3, Osman Mert Topkar2

1Orthopedics and Traumatology, Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'esport, Barcelona, Spain
2Department Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Marmara University, İstanbul, Türkiye
3Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Arka çapraz bağ, kalsifikasyon, artroskopik debridman

Öz

Diz eklemi çevresinde kalsifikasyon sporcularda nadir görülen bir durumdur. Medial kollateral bağ kalsifikasyonu en sık görülen travma sonrası diz çevresi bağ kalsifikasyonudur. Çapraz bağlarla ilgili kısıtlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmada egzersiz sonrası şiddetlenen akut diz ağrısı ile kliniğimize başvuran veteran bir sporcuda tespit ettiğimiz izole arka çapraz bağ kalsifikasyonunu ve hastamızın tanıdan tedavi sürecine kadar olan yönetim şemasını sunmayı amaçladık.

59 yaşında eski sporcu kadın hasta, koşu sonrası yaygın sağ diz ağrısı ile acil servisimize başvurdu. Görüntülemelerde arka çapraz bağ konturları ile uyumlu kalsifikasyon benzeri bir görüntü izlendi. Artroskopik debridman kararı aldığımız hastamızda operasyon sırasında posterior çapraz bağda yaygın kalsifiye odaklar saptadık. Operasyon sonrası hastanın semptomları hızlıca geriledi.

Kronik hastalığı olan sporcularda tendon kalsifikasyonları spor sonrası ağrılara neden olabilmektedir. Tüm kalsifik tendinopatilerde öncelikle konservatif tedavi ve nonsteroid antiinflamatuar tedavi denenmelidir. Konservatif tedavi sıklıkla tatmin edici görünse de dirençli veya ağır vakalarda artroskopik eksizyon daha iyi bir seçenek olabilir.

Cite this article as: Sahbat Y, Msangi WJ, Koc E, Onay T, Topkar OM. Isolated posterior cruciate ligament calcification: A case report. Turk J Sports Med. 2022, 57(3):161-3; https://doi.org/10.47447/tjsm.0623

Author Contributions

Concept: YŞ,OMT; Design: YŞ,TO; Supervision: OMT,TO; Materials: EK,WJM;Data Collection and/or Processing: EK,YŞ; Analysis and Interpretation:YŞ,WJM; Literature Review: YŞ,WJM; Writing Manuscript: YŞ,OMT; Critical Reviews: YŞ,TO

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.