p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Alireza Aghababa1, Hadi Rohani2, Maghsood Nabilpoor3, Apostolos Theos4, J. Kinglesy Derek5, Seyed Houtan Shahidi6

1Sport Psychology Department, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
2Exercise Physiology Department, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
3Sport Sciences, International University, Qazvin, Iran
4Sport Medicine Department, Umea University, Umea, Sweden
5Exercise Physiology Department, Cardiovascular Dynamics Laboratory, Ohio, United States
6Sport Coaching Department, Gedik University, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, psikolojik duygudurum, sağlığın korunması, COVID-19

Öz

Amaç: COVID-19 salgını sürecinin karantina öncesi ve sırasında fiziksel aktivite düzeyleri üzerindeki ve kişisel izolasyonun İran vatandaşlarının duygudurumları üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2359 orta yaşlı İranlı ulusal bir örneklem (Ortalama yaş = 42,8 ± 5,3 yıl, n = 1183, %50,1, erkek; n = 1148, %48,7 kadın), günlük fiziksel aktivite davranışındaki ve ruh hali durumu değişikliklerini değerlendiren çevrimiçi bir anketi 20 Mart-20 Nisan 2020 arasında tamamladı. Anket, fiziksel aktivitenin toplam süresi, yoğunluğu, sıklığı ve “BRUMS Mood Scale” ile duygudurumlarını değerlendirmek üzere uygulandı.

Bulgular: COVID-19 pandemisi öncesinde ve sırasında fiziksel aktivite sıklığı, süresi ve yoğunluğu arasında önemli farklılıklar vardı. Ayrıca, cinsiyet kategorileri arasında  duygudurum açısından anlamlı bir fark yoktu. Bu çalışmanın ana bulgusu, orta yaşlı popülasyonun toplam fiziksel aktiviteye katılımının anlamlı bir şekilde azalmasıdır.

Sonuç: Bu çalışma, orta yaşlı yetişkinlerin fiziksel aktiviteye katılımını teşvik etmek için uygulanması gereken önemli yaklaşımlar sağlamıştır. Bu nedenle, bilimsel kanıtlara dayalı olarak, dünya sağlık örgütü yönergelerine göre düzenli bir fiziksel aktivite rutini sürdürmek, fiziksel sağlık için çok önemli bir stratejidir.

Alıntı: ghababa A, Rohani H, Nabilpoor M, Theos A, Derek JK, Shahidi SH. Effects of COVID-19 on physical activity and mood in the middle-aged people: Concerns and strategies. Turk J Sports Med. 2022;57(1):38-43; https://doi.org/10.47447/tjsm.0609

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Sport Sciences Research Istitute, Iran (Decision no: IR.SSRC.REC.1399.070 Date: 19.08.2020).

Author Contributions

Concept: AA, HR, MN, AB; Methodology: HR, AA,, SHS; Formal analysis, interpretation: SHS, HR; Writing original draft preparation: SHS, AT, JDK; Revising the work critically for important intellectual content: SHS, JDK,AT.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.