p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ahmet Mustafa ADA

TSK Spor Okulu Sporcu Sağlığı Uygulama Merkezi, Ankara

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, proloterapi, rejeneratif enjeksiyon tedavisi, tendinitler

Öz

Spor yaralanmalarında ortaya çıkan kas, tendon, ligament ve kapsül tutulumlarının tedavisinde enjeksiyon uygulamalarına sıklıkla başvurulur. Proloterapi 1950’lerden bu yana kullanılan rejeneratif bir enjeksiyon tedavisi uygulamasıdır. Proloterapinin hedef dokuları; kan dolaşımı yetersizliğinden dolayı iyileşmesi yetersiz ve zayıf olan ligament ve tendonlar ile bunların kemiğe insersiyon yaptıkları entezisleridir. Yöntem zayıf tendon ve ligamentlerin rejenerasyonunu arttırarak daha güçlü iyileşmelerini ve eklemlerin stabilizasyonunu sağlar. Proloterapinin etkinliğini gösteren az sayıda çalışma bulunmakta olup, iyi tasarlanmış çalışmalara gereksinim vardır. Bu derlemede proloterapinin yaygın uygulama alanlarından lateral epikondilit, Aşil tendinopatisi, adduktor tendinit ve plantar fasiit örnekleri ve dikkat edilecek hususlar verilmektedir.