p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erolcan Çelik, İhsan Sarı

Coaching Training Department, Faculty of Sport Sciences, Sakarya Applied Sciences University, Sakarya, Turkey

Anahtar Sözcükler: Geri bildirim, nörolojik geri bildirim, öz düzenleme, sağlık, spor

Öz

Biyolojik geri bildirim uygulamaları hem bazı hastalıkları tedavi etmek hem de sağlıklı bireylerin performanslarını arttırmak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Biyolojik geri bildirim zihinsel ve fiziksel performansı arttırmanın yanı sıra sanat, cerrahi ve askerlik gibi alanlarda da kullanılan bir yöntemdir. Konunun giderek öneminin artmasının yanı sıra ileride farklı alanlarda çeşitli araştırmaların yapılacağı ve kapsamlı bilimsel kaynaklara gereksinme duyulacağı söylenebilir. Bu derlemenin amacı biyolojik geri bildirim uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir literatür taraması oluşturmak ve alanda Türkçe bir bilimsel kaynak ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili alanyazındaki çalışmalar incelenerek elde edilen bulgular derlenmekte ve sistematik bir şekilde okuyucuya sunulmaktadır. Bu kapsamda, ilk olarak biyolojik geri bildirim eğitiminin temel mantığı açıklanarak ölçüm araçları ve işlevleri okuyucuya sunulmaktadır. Sonrasında ise biyolojik geri bildirimin öz düzenleme becerisine katkısı ayrıntılı olarak açıklanarak bu uygulamanın otonom sinir sistemine etkisi ele alınmaktadır. Biyolojik geri bildirimin içinde ele alınan nörolojik geri bildirimin temel mantığı açıklandıktan sonra ise biyolojik geri bildirimin farklı alanlarda ne şekilde kullanıldığı özetlenmektedir. Son olarak bu uygulamanın spor bilimleri alanındaki kullanımına değinilerek, Türkiye'de spor alanında biyolojik geri bildirim uygulamaları değerlendirilmektedir.

Cite this article as: Celik E, Sari I. Bioffedback: Its function, effects on organism and utility in sports sciences. Turk J Sports Med. 2022, 57(2):108-16; https://doi.org/10.47447/tjsm.0566

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision All authors; Materials All authors; Data Collection and/or Processing All authors; Analysis and Interpretation All authors; Literature Review All authors; Writing Manuscript All authors; Critical Reviews All authors

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek

Yazarlar finansal destek almadıklarınız belirtmişlerdir.