p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Melda Pelin Yargıç1, Zülfikare Işık Solak Görmüş2

1Sports Medicine Department, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Physiology Department, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kalp nakli, kalp yetersizliği, egzersiz tedavisi, egzersiz toleransı

Öz

Kalp nakli, son dönem kalp yetmezliği olan hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneğidir. Nakil ameliyatından sonra hastaların egzersiz kapasitelerindeki iyileşmenin düzeyi büyük farklılıklar gösterebilir. Bu derleme, nakil sonrası egzersiz kapasitesinde görülen değişimin arkasındaki patofizyolojiyi özetlemektedir. Egzersiz intoleransının nedenleri santral (kardiyak) ve periferik (vasküler ve iskelet kası) olarak sınıflandırılabilir. Egzersiz kapasitesini sınırlayan kardiyak mekanizmalar, kalbin denervasyonuna bağlı gelişen kronotropik yetersizlik ve diyastolik disfonksiyondur. Periferik mekanizmalar ise endotel disfonksiyonu ve iskelet kasındaki morfolojik değişikliklerdir. Egzersiz tedavisi, kalp nakil alıcılarında bu mekanizmaların bir kısmını geri çevirebilmektedir. İlerleyen araştırmalar, bütüncül bir yaklaşımla egzersiz intoleransına katkıda bulunan tüm mekanizmaları hedef alan, kalp nakli alıcılarına en güvenli ve en etkili egzersiz reçetesini ortaya koymaya yönelik olmalıdır.

Alıntı: Yargic MP, Solak Gormus ZI. Pathophysiology of exercise capacity after heart transplantation. Turk J Sports Med. 2021;56(4):203-8; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0529

Author Contributions

Concept - M.P.Y., Z.I.S.G.; Design - M.P.Y., Z.I.S.G.; Supervision - M.P.Y., Z.I.- S.G.; Literature Review - M.P.Y., Z.I.S.G.; Writing Manuscript - M.P.Y., Z.I.S.G.; Critical Reviews - M.P-.Y., Z.I.S.G.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.