p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Lynneth Stuart-Hill1, Paige Ryan1, Laura St. John1, Pauli Rintala2, Viviene Temple1

1School of Exercise Science, Physical and Health Education, University of Victoria, Victoria, Canada
2Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland

Anahtar Sözcükler: Fiziksel uygunluk testi, adaptif spor, kardiyorespiratuar uygunluk, doğrulama çalışması, enstrümantasyon

Öz

Amaç: Modifiye altı dakikalık yürüme testinin (m6MWT) yapısal geçerliliği, aşağıdaki sorulara yanıt aranarak incelenmiştir: 1) Katılımcıların kalp atım hızı (KAH) dakikada 110-150 atım aralığında kararlı duruma ulaşır mı? 2) Katılımcılar testin her bir dakikasında hangi oranda tahmini maksimum kalp atış hızına ulaşır?

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 34.4 olan (SS = 12.7) 36 (erkek =% 56) Özel Olimpiyatlar sporcusu katılmıştır. Alıştırmanın ardından, katılımcılar Polar Team 2 kalp atım hızı monitörü ile m6MWT'yi tamamlamıştır.

Bulgular: İlk dakikanın sonunda, ortalama kalp hızı 120 atım / dakika olarak bulunmuştur ve kararlı duruma faktöriyel tekrarlı ölçümler ANOVA testi ile üçüncü dakikada ulaşıldığı görülmüştür.

Sonuç: İki varsayımın da karşılanmış olması, m6MWT'nin yapısal geçerliliğini desteklemiştir; kalp atım hızında kararlı duruma erişilmiş, iş yükü kararlı duruma 110-150 atım/dakika aralığında ulaşılan yoğunlukta bulunmuştur.

Alıntı: Stuart-Hill L, Ryan P, St. John L, Rintala P, Temple V. Heart rate responses during the modified six-minute walk test among Special Olympics athletes. Turk J Sports Med. 2021;56(2).56-60.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0493

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.