p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali Ahmet Doğan, Pelin Aksen Cengizhan

Department of Coaching Education, Faculty of Sport Sciences, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

Anahtar Sözcükler: Koronavirüs, COVID-19, salgın, pandemi, fiziksel aktivite

Öz

COVID-19'un artan yayılımıyla ilgili endişeler artmış, küresel salgın birçok ülkenin hızlı ve koruyucu önlemler almasına yol açmıştır. Enfeksiyon riskine karşı evde kalma, enfeksiyonların geniş kitlelere yayılmasını sınırlandırabilen temel bir güvenlik adımı olmuştur. Uzun süre evde kalmak; dijital ortamda oyun oynamak, televizyon izlemek, mobil cihazlar kullanarak yapılan aktivitelere aşırı miktarda zaman harcamak gibi hareketsiz davranışlara, fiziksel aktivitenin azalmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, pandemi süresince fiziksel aktivitenin, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kaygı ve depresyonun azaltılmasında olumlu etkisi olduğuna dikkat çekmek, insanları aktif olmaları için hangi fırsatların var olduğu konusunda bilgilendirmenin yanı sıra, aktif olmanın ne gibi yararları olduğu, kişinin ne kadar aktivite yapması gerektiği ve fiziksel aktivitenin ne kadar güvenli olduğu bilgisi sunulmaktadır. Pandemi süresince toplumu fiziksel aktivite yapmaya teşvik etmek, aktif yaşam tarzı hakkında bilgi vermek için uygun mesajların oluşturulması hayati önem taşımaktadır.

Alıntı: Dogan AA, Cengizhan PA. Social insulation during COVID-19: The importance of physical activity. Turk J Sports Med. 2021;56(1).51-5.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0462

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.