p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mohammad Shafiul Hossen, Palash Karmakar, Abhijit Das, Arifur Rahman, Malthas Chakma

Anahtar Sözcükler: Egzersiz, kaygı, depresyon, sağlık, akademik başarı, üniversite öğrencileri

Öz

Amaç: Egzersiz ve spor sağlığı ve genel yaşam kalitesini destekler. Çalışma, bu bağlamda, Bangladeş'teki üniversite öğrencilerinde spor ve egzersizin akademik performansın yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki etkisini değerlendirmek için yapıldı.

Gereç ve yöntem: Aralık 2017-Mart 2018 tarihleri aralığında 18-26 yaşları arasındaki 639 üniversite öğrencisini (%51.2 sporcu ve%48.8 sporcu olmayan) kapsayan kesitsel bir çalışma yapıldı. İstatistiksel analizde SPSS yazılımı (sürüm 20) ve Microsoft Office Excel 2010 kullanıldı.

Bulgular: Sporcuların akıl sağlığı durumu, gerek kaygı (%30.3 hafif, %4.3 orta, %1.2 şiddetli kaygı) gerekse depresyon (% 31.2 hafif, % 5.8 orta,% 1.5 orta derecede şiddetli ve şiddetli depresyonda 0 vaka) skorları olarak sporcu olmayanlara kıyasla (sırasıyla %47.4, %21.5 ve %11.2 ile %40.7, %28.1, %12.5 ve %5.8) anlamlı derecede (p<0.001) daha iyi idi. Aşırı kilo ve obezite prevalansı sporcular arasında (%5.2 ve %0.9) sporcu olmayanlara göre (sırasıyla %13.1 ve %3.9) göre daha azdı. Sporcular, sporculara göre fiziksel olarak daha uygun oldukları için GİS başta olmak üzere fiziksel rahatsızlıkları daha seyrek gözlendi. Sporcuların performansları daha iyi olmasına karşın, akademik sonuçları sporcu olmayanlar kadar iyi değildi (orta üstü GPA’ları %31.1'e karşı %16.5) (χ2=21.099; p<0.001). Neredeyse her gün veya haftada 4-5 gün spor veya egzersize katılan sporcuların, 2-3 gün spor yapan sporculara kıyasla daha iyi sağlık durumları, ancak daha düşük akademik sonuçları vardı.

Sonuç: Üniversite öğrencilerinin kaygı, depresyon, aşırı kilo, obezite ve fiziksel hastalık eğilimleri, spor ve egzersize katılımları sağlanarak azaltılabilir.

Alıntı: Hossen MS, Karmakar P, Das A, Rahman A, Chakma M. Association of sport and exercise with health condition and academic performance: A cross sectional study among university students in Bangladesh. Turk J Sports Med. 2020;55(4):290-9.