p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Danilo Bondi1, Claudio Robazza2, Tiziana Pietrangelo1

1Department of Neurosciences, Imaging and Clinical Sciences, University "G. d'Annunzio" of Chieti-Pescara, Chieti, Italy
2Department of Medicine and Aging Sciences, University "G. d'Annunzio" of Chieti-Pescara, Chieti, Italy

Anahtar Sözcükler: El seçimi, tablet bilgisayar, asimetri, ince koordinasyon, grafo-motor beceriler, cinsiyet farklılıkları

Öz

Amaç: Bu çalışma ile okul çocuklarında ince koordinasyon ve grapho-motor testleri sırasında göreve bağlı manuel lateralitenin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 20 okul çocuğunun (12 kız, 8 erkek; ikinci sınıf, 7-8 yaş) ince koordinasyon becerilerini değerlendirmek için iki eylem testi (geçişli ve geçişsiz) ve tablet bilgisayar kullanılarak şekil izleme beceri testi ile vuruş sayısı, basıncı, hızı ve kalitesi değerlendirildi.

Bulgular: İki yönlü RM-ANOVA (yan × cinsiyet) baskın taraftaki geçiş görevinde daha iyi değerler ortaya koydu (p<0.05). Kızlarda daha az sayıda (p<0.001) ve baskın tarafta daha yüksek basınçta ve kaliteli vuruş saptandı (p<0.001). Ayrıca hız ve vuruş oranları (r=-0.684), hız ve kalite oranları (r=0.627), vuruş ve kalite oranları (r=-0.440) ile basınç ve vuruş oranları (rho=-0.395) arasında korelasyon bulundu.

Sonuçlar: Fonksiyonel asimetrinin karmaşık görevlerde ve izleme gibi uygulama ile ilgili görevlerde ön plana çıktığı görülmüştür. Cinsiyet farklılıkları da söz konusudur. Ayrıca, çocukların baskın olmayan el ile koordinasyon ve grafo motor görevlerini yerine getirmek için spesifik motor stratejileri kullandıkları gösterilmiştir.

Cite this article as: Bondi D, Robazza C, Pietrangelo T. The assessment of task-dependent manual laterality in second grade students. Turk J Sports Med. 2020;55(3):239-45.