p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan1, Bülent Ülkar2

1Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: spor hekimliği, etki faktörü, atıf, kanıt düzeyi

Öz

Amaç: Türkiye Spor Hekimliği Dergisi (TJSM) 1966'dan beri Türk Spor Hekimliği Derneği'nin yayın organıdır. 2016 yılında açık erişimli çevrimiçi yayın başlatılmış, o günden bu yana erişilebilirlik, görünürlük ve gönderilen makale sayısı belirgin olarak artmıştır.

Gereç ve Yöntem: Son üç yıl içinde TJSM'de yayınlanan makalelerin atıf oranları analiz edilerek; açık erişimli çevrimiçi yayınlamanın derginin etki faktörü üzerine etkisi incelenmiştir.

Bulgular: 2017-2019 yılları arasında 80 makale yayınlanmıştır. Bunların %93.8’i (n = 75) Türk yazarlar tarafından üretilmiştir. %28.7’si (n = 23) İngilizce gönderilmiştir ve %75'i (n = 60) araştırma makalesidir. Konu başlıkları incelendiğinde, yayınlanan makalelerin çoğunluğunun spor hekimliği başlığı altında gönderildiği bulunmuştur (%47.5, n = 38). Makalelerin %38.8'i (n = 31) sağlık, spor ve/veya mühendislik bilimlerinden oluşan multidisipliner çalışmalardır. Çalışmaların %46.3'ü kanıt 3 düzeyindedir (n = 37). Son üç yıldaki etki faktörü 0.187'dir. Atıf, makalenin gönderildiği ülke (p = 0,6), makalenin yapısı (multidisipliner ya da değil), (p = 0.1), dil (p = 0.8), kategori (p = 0.3) ve kanıt düzeyi (p = 0.9) ile ilişkili bulunmamıştır.

Sonuç: Açık erişim çevrimiçi yayınlanma derginin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü, ayrıca yazı gönderme oranını ve sayı başına makale miktarını artırmıştır. Üç yıl için etki faktörü düşük olmamakla birlikte, önümüzdeki yıllarda gönderilen yazı ve yayımlanan makalelerin kalitesinde kademeli bir artış olması beklenmektedir.

Alıntı: Ercan S, Ulkar B. Impact of online publication on Turkish Journal of Sports Medicine. Turk J Sports Med. 2020;55(1):1-5.