p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yusuf Erdem1, Deniz Gül2, Serkan Akpancar2

1Department of Orthopaedics and Traumatology, Gülhane Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey

Anahtar Sözcükler: Dekstroz, diz, enjeksiyon, hiyalüronik asit, osteoartrit, proloterapi

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, rekreasyonel sporculardaki diz osteoartritinin tedavisinde periartiküler proloterapi (PrT) ile birlikte uygulanan eklem içi hiyalüronik asit (HA) ve dekstroz (DX) enjeksiyonlarının etkinliğini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Kronik diz osteoartriti (OA) olan toplam 54 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar PrT+HA (periartiküler PrT ile kombine intraartiküler HA, n=27) ve PrT+DX (periartiküler PrT ile kombine intraartiküler DX, n=27) olarak iki gruba ayrıldı. Klinik etkinlik ve ağrı, Visual Analog Skala (VAS) ve Western Ontario ve McMaster Üniversitesi Artrit İndeksi (WOMAC) kullanılarak tedavi öncesi, bir, üç ve altı aylık izlemlerle değerlendirildi.
Bulgular: Grup içi değerlendirmede her iki grupta da WOMAC ve VAS skorlarında tedavi öncesine göre anlamlı iyileşme gözlendi (p<0.001). Gruplar arası karşılaştırmada, VAS ve WOMAC skorları ilk ay takipleri PrT+DX grubunda anlamlı olarak daha iyi iken (sırasıyla p=0.022 ve p=0.03), altıncı ay takiplerde PrT+HA grubunda daha iyi olarak saptandı (sırasıyla p<0.001 ve p<0.005).
Sonuç: Her iki intraartiküler enjeksiyon yöntemi de (HA ve DX), diz osteoartritinin tedavisinde etkili ve güvenlidir. HA, daha yüksek tedavi başarısı avantajı, DX ise daha az maliyetle anlamlı klinik etkinlik sunmaktadır.

Alıntı: Erdem Y, Gul D, Akpancar S. Comparison of intraarticular injections of hyaluronic acid versus dextrose Applied with periarticular prolotherapy in the treatment of recreational athletes with knee osteoarthritis. Turk J Sports Med. 2020;55(1):6-13.