p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Özlem KARASİMAV, Yavuz YILDIZ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Akupunktur, spor, tamamlayıcı tıp

Öz

Günümüzde akupunktur en popüler tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında gösterilmekte olup; sporcularda ağrı kontrolü, yaralanmaların iyileştirilmesi ve toparlanmanın hızlandırılması amaçlı kullanılabilmektedir. Akupunkturun etki mekanizmasını açıklayan teoriler, olası riskler ve potansiyel yararlar net olarak ortaya konabildiği takdirde; spor hekimlerinin sporculara bu tedaviye ilişkin önerilerde bulunmaları çok daha kolaylaşacaktır. Deneyimli ve iyi eğitimli eller tarafından uygulandığında, akupunktur oldukça güvenilir bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir. Batıda akupunktur üzerine yapılan çalışmalar son 30 yılda oldukça büyük artış göstermiştir. Bu kısa derlemede, akupunkturun etkisini ortaya koyan bazı çalışmalardan ve çalışmaların güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyen kısıtlılıklardan bahsedilmektedir.