p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Çetin İŞLEGEN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanması, germe egzersizleri, pasif germe, dinamik germe

Öz

Yaralanma riski açısından yarışma öncesi germe egzersizlerinin etkisine ilişkin epidemiyolojik çalışmalar, fiziksel aktivite öncesi ısınma ile birlikte yapılan bu egzersizlerin aşırı kullanım yaralanmalarını etkilemediğini göstermektedir. Gene de çalışmalarda uygulanan germe egzersizlerinin, kasın viskoelastik yapısında akut değişiklik yapacak yeterlilikte olmayabileceklerini not etmek gerekir. Yarışma öncesi germe egzersizlerin kas zorlanmalarını azaltıcı etkisi olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Yaralanmanın önlenmesi konulu araştırmalarda genetik (kalıtımsal) sınırlamalar; uygulanan germe egzersizlerinin en uygun süre, sıklık ve şiddetinin belirlenmesi yetersizliklere neden olmaktadır. Bu alanda yeni çalışmalara hala gereksinim vardır.