p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Metin ERGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Sözcükler: Yaşlılık, egzersiz, egzersiz reçetesi

Öz

Düzenli egzersizin pek çok fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel yararı olmasının yanında; yaşla artan obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz, bilişsel yetersizlikler ve bazı kanser türlerini de içeren sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Düzenli egzersizin, yaşla ilgili tüm nedenli mortalite ve morbiditenin azalması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Fiziksel inaktivite yok edilerek aktif bir yaşam sürülmesi, birey ve toplum sağlığına olumlu etki yapmaktadır. Yaşlılar uygun bir egzersiz reçetesi hazırlanarak düzenli aktiviteye başlatılabilir. Egzersiz reçetesi temel olarak aerobik egzersizleri, kuvvet çalışmalarını, denge ve esneklik egzersizlerini içermelidir. Özgül egzersiz önerileri, kişinin sağlık ve fiziksel aktivite düzeyine, var olan hastalıklarına ve fiziksel kısıtlılıklarına bağlı olarak değişme göstermelidir.