p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan ÖRSÇELİK, Yavuz YILDIZ

GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, plateletten zengin plazma, enjeksiyonlar

Öz

Plateletten zengin plazma (PRP) tam kanın santrifüj edilmesi ile elde edilen ve tam kandan daha yüksek konsantrasyonda platelet içeren plazmanın sellüler komponentidir. İçeriğinde çok sayıda büyüme faktörü bulundurması çeşitli spor yaralanmaları tedavisinde PRP enjeksiyonlarının kullanımına yol açmıştır. Şimdiye kadar lateral epikondilit, patellar ve aşil tendiniti gibi tendon hastalıklarında hasar bölgesine enjeksiyon ile uygulanan PRP’nin etkinliğini araştıran çalışmalar yapılmıştır. PRP’nin hangi kas-iskelet sistemi hastalıklarında daha uygun bir tedavi olabileceğinin, tedavide uygulanan ürün miktarının, uygulama sıklık ve aralığının, ürün elde edilirken platelet uyarıcı madde kullanımının ve PRP enjeksiyonu sonrası standart rehabilitasyon protokolünün belirlenebilmesi konularına değinilecek, literatüre eklenmesi gerekecek çalışmalara işaret edilecektir.