p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

S.O. KARAMIZRAK1, T. KOCAHAN2, M. NALÇAKAN3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2GSGM Sporcu Sağlok Merkezi, Ankara
3Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Eğitim ve Uygulama Hastanesi, İzmir

Anahtar Sözcükler: Doping kontrolü, Universiade, WADA

Öz

Bu raporda 10-21 Ağustos 2005’de İzmir’de gerçekleştirilen 23ncü Universiade Yaz Spor Oyunlarına yönelik doping kontrol uygulamalarının çeşitli yönleri ele alınmaktadır. Doping kontrol hizmetlerine, uygulama birimlerine ve görev alan personele ilişkin tanımlar yapılmakta, gerekli mekan ve malzeme detaylarının dökümü sunulmaktadır. Yönetim birimlerinin görev tanımları hatırlatılmakta, Oyunlar öncesinde verilen eğitim ve uygulamalar sayılmaktadır. Oyunlar için basılan kitapçık örneği üzerinden konu açıklanmaktadır. Bağlı olunan WADA kodunun ve FISU’nun doping yönergelerinin ana hatları sunulmaktadır. WADA’nın Ocak 2005 itibariyle yasaklı maddeler listesi verilmekte, Oyunlar Köyü Sağlık Merkezi eczanesinde bulunan ilaçların dökümü ve nitelikleri belirtilmektedir. Müsabakaların doping kontrol örnekleme planlaması verilmekte, WADA denetimi için yapılan girişimler, uygulamada yaşanan aksaklıklar ve ilerisi için önerilerle konu tamamlanmaktadır.

Acknowledgments

Oyunlar sırasında emeği geçen tüm doping kontrol ekibini şükranla anıyoruz.