p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Taner AYDIN

GATA, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Osteopatik manipülatik tıp, alt ekstremite eşitsizliği, bel ağrısı, spor hekimliği

Öz

Alt ekstremite eşitsizliği (AEE), skolyoz, osteoartrit, lomber ve pelvik alanda kas gerginliği veya hassasiyet gibi, kas-iskelet bozukluklarını etkilemede potansiyel bir faktör olan biyomekanik bir sorundur. AEE’li kişilerin ve sporcuların yürüme, koşma ve ayakta durma sırasında bazı yakınmaları bulunur. Bu bozukluk ile ilgili iskelet bölgeleri arasında lomber omurga, ileum, kalça eklemi, büyük torakanter, diz eklemi, ayak bileği ve hatta plantar bölge bulunabilir. Bu bölgelerde tutulan kaslar oldukça fazladır. Osteopatlar bu disfonksiyonu düzeltmek için birçok temel teknik kullanırlar. Kas-iskelet sistemi sorunları ile başa çıkmak ve AEE sendromunu hafifletmek için OMT teknikler ideal yöntem olabilir. Bahsedilen konular bu bakış açısından ele alınarak tartışılacaktır.