p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Cem Sinan ASLAN1, Ender EYUBOĞLU2

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Burdur
2Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Bartın

Anahtar Sözcükler: Futbol, sıcak, soğuk, yükselti

Öz

Spor dalları yapılarına göre, takım sporları ve bireysel sporlar; fizyolojik özelliklerine göre aerobik veya anaerobik sporlar gibi alt başlıklara ayrıldıkları gibi; yapıldıkları alanlara göre de bir sınıflanabilirler. Basketbol, hentbol, voleybol gibi sporlar kapalı alanlarda yapıldıkları için salon (in-door) sporları; kros, dağcılık, kayak gibi sporlar ise açık alanda yapıldıkları için açık alan ya da açık saha (out-door) sporları olarak nitelendirilmiştir. Futbol da açık alan sporlarından biridir ve dışsal faktörlerden oldukça etkilenmektedir. Öyle ki, bu faktörler oyuncuların performanslarını etkilemenin ötesinde, zaman zaman onların sağlıkları açısından da tehlikeler yaratmaktadır. Bu çalışma; soğuk, sıcak ve yükselti faktörlerinin futbolcuların performans ve sağlığı üzerindeki etkilerini, daha önce yapılmış çalışma sonuçlarının ışığında incelemeyi hedeflemektedir.