p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

S. AHMEDOV, H. ATAMTÜRK, H. TOKMAK

School of Physical Education and Sports, Near East University, Nicosia, TRNC

Anahtar Sözcükler: Total vücut sıvısı, mekik koşusu testi, ter, futbol, egzersiz

Öz

Total vücut sıvıları değişimine yol açan ter kaybı birçok spor etkinliğinde önemli bir sorundur. Bu çalışmada total vücut sıvısı kaybı değişiklikleri 11 futbolcuda mekik koşuları sırasında değerlendirildi. Test öncesi ve sonrasında katılımcıların vücut bileşimi parametreleri ölçüldü. Test sonunda gözlenen total vücut sıvısı değişimleri katılımcıların en az 100 ml kaybeden A (n=5) ve daha az kayba uğrayan B (n=6) gruplarına ayrılmasını sağladı. Grup verileri arasında istatistiksel analiz sonucu grup B’nin daha yüksek vücut yüzey alanı, vücut kitle endeksi ve total vücut ağırlığı değerlerine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, daha büyük vücut ölçülerindeki grup B üyelerinin daha yüksek bazal metabolizma ve total vücut sıvısı değerlerine sahip olduklarını düşündürdü. Grup B’de total vücut sıvı kaybı yoksunluğu muhtemelen vücudun suyun soğutucu etkisini sakınma girişimiyle ilişkiliydi. İleri düzeydeki çalışmalar koşu sırasında sporcularda total vücut sıvısı kaybı konusunu daha iyi açıklamaya yardımcı olacaktır.