p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

M. KUTLU, N. SOFİ, T. BOZKUŞ

Kırıkkale University, Education Faculty, Physical Education and Sport Teaching Dept., Kırıkkale, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Vücut kompozisyonu, yağsız vücut kitlesi, vücut kitle endeksi, futbol, egzersiz

Öz

Vücut kompozisyonu futbol performansını etkileyebilmektedir. Ancak, bu konuda futbolcuların sezonluk gelişimleri üzerine yeterli bilgi yoktur. Bu çalışmanın amacı bir müsabaka sezonunda vücut ağırlığı, yağ oranı, yağsız vücut kitlesi, vücut kitle endeksi ve bacak ile baldır deri katmanı ölçümlerinin elit Türk amatör ve profesyonel futbolcu gruplarında izlenmesidir. Çalışmaya alınan dört takım oyuncularından 22 amatör ve 25 profesyonel futbolcunun sezon başı ve sonu ölçümleri gerçekleştirildi. Amatörler profesyonellerden anlamlı düzeyde (p<0.05) daha ağırdı. Profesyonel futbolcuların vücut ağırlıkları sezon boyunca anlamlı düzeyde düşerken, amatörlerde artış meydana gelerek iki grup arasında anlamlı (p<0.05) sezonluk farklılık gözlendi. Vücut yağ oranı değişimleri de iki grup için farklılık (p<0.05) gösterdi. Amatörler ve tüm grup için bacak deri katmanı ölçümleri sezon sonunda daha düşük (p<0.05) bulundu. Bu çalışmanın sonuçları, oyuncularını bu parametreler açısından kontrol etmek ve değerlendirmek isteyecek eğitmenlere ışık tutabilecektir.