p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

D. PEARS

Department of Sport and Exercise Sciences, University of Bedfordshire, Luton, England

Anahtar Sözcükler: Yarışma durum kaygısı, biliş, futbol, egzersiz

Öz

Yarışma durum kaygısının performansın üzerine etkisi söz konusudur. Bu çalışmada yarışma durum kaygısının bilişsel ögesi yarı profesyonel bir futbolcu olgusunda niteliksel olarak irdelenmektedir. Veriler beş aşamalı bir sorgulama yöntemiyle toplandı. İçerik analiziyle veriler gruplandırılıp irdelendi. Katılımcı bazı bilgileri pozitif ve kolaylaştırıcı, bazılarını negatif ve zorlaştırıcı olarak algılayıp bu sonuncular ile başa çıkma stratejileri geliştirmişti. Analiz maç öncesi düşünce şekilleri için altı ayrı evre ortaya koydu. Ancak katılımcı bu düşünce şekillerinin yoğunluğu hakkında bağıntı ortaya koymadı.