p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Jerusalem Sports Medicine Institute, Lerner Sports Center, Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem, Israel

Y. KAPLAN

Anahtar Sözcükler: Derin ven trombozu, futbol, egzersiz

Öz

Sporcularda travma veya başka nedenler sonucu derin ven trombozu oluşabilir. Yaşamı tehdit edebileceği için doğru tanı önem taşır. Özellikle alt ekstremitenin proksimal derin venleriyle ilişkili olgularda, tekrarlayan trombozda ve post-flebitik sendromda pulmoner emboli riski yükektir. Kas yaralanması şüphesi bulunan 45 yaşındaki bir futbolcu olgusu ele alınmaktadır. Sistematik sağaltım durumu kötüleştirmiş, plantar fleksiyonda ağrı devam etmiştir. Ultrasonografik olarak derin ven trombozu tanısı konan olgu, sportif aktivitesine ara verdirilip dört ay süreyle antikoagülan sağaltımı uygulanarak sağlığına kavuşturuldu.