p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Çetin İŞLEGEN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, KKH, hipertansiyon, obezite, dislipidemi, diyabet, egzersiz reçetesi

Öz

Bu derlemede ülkelerin çoğunda en yüksek ölüm nedenini oluşturan kardiyovasküler sistem (KVS) hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konusunda son yıllarda fiziksel aktivitenin gözlenen olumlu etkileri ayrıntılı bir şekilde ortaya konmaktadır. Fiziksel aktivite bu olumlu etkisini; koroner kalp hastalıkları (KKH) risk faktörleri olarak kabul edilen hipertansiyon, diabetes mellitus, dislipidemi ve obezitenin önlenmesi ve tedavilerinde gösterdiği regüle edici etkilerle ortaya koymaktadır. Bu çalışmada incelenen literatürler aracılığında ülkemiz ve ABD’de KVS hastalıklarındaki prevalans, morbidite ve mortalite oranları karşılaştırılıp, fiziksel aktiviteden olumlu etki elde edilebilmesi için gerekli “egzersiz reçetesi” önerileri de verilmektedir.