p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Shahla HOJJAT, Ali Reza RAHİMİ, Mahnaz AHMADZADEH

Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Branch of Karaj, Iran

Anahtar Sözcükler: Karateci, idrar total proteini, albümin, kreatinin, β2-mikroglobülin, sodyum, potasyum, egzersiz

Öz

Bu çalışmanın amacı ulusal profesyonel erkek karate takımı sporcularında kumite müsabakalarının idrar albümin, total protein, β2-mikroglobülin, kreatinin, sodyum ve potasyum atılım düzeylerinin belirlenmesi idi. Toplam 40 şampiyon sporcuya gerekli açıklamalarla bir anket uygulandı. Ulusal takım seçim kampına çağırılan sporculardan çok sayıda şampiyonluğu bulunan, benzer müsabaka katılımı olan, tam sağlıklı, ilaç ve destek beslenme ögesi kullanmayan 18 denek test için seçildi. Ortalama olarak 19 yaşında, 67 kg vücut ağırlığında ve 170 cm boyunda idiler. İdrar örnekleri müsabakadan 24 saat öncesi ve sonrasında incelendi. Verilere ilişkin istatistiksel analiz SPSS yazılım programı aracılığında gerçekleştirildi. İdrar total protein, albümin, kreatinin, β2-mikroglobülin atılımları karate müsabakalarını takiben anlamlı düzeyde değişirken, sodyum ve potasyum atılımlarında anlamlı bir farklılık gözlenmedi.