p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Metin ERGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: Sporcu, kardiyovasküler değerlendirme, ani kardiyak ölüm

Öz

Egzersizin bireyin yaşam kalitesini arttıran ve sağlıklı yaşam koşullarının başında gelen bir yöntem olduğu bilinciyle sporcular, toplum içerisinde sıklıkla olağanüstü fiziksel kapasiteye sahip, dayanıklı ve neredeyse zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmuş sağlıklı bir özel grup olarak görülür. Genel popülasyondaki kadar olmasa da genç sporcularda görülen kardiyak nedenli ani ölümler gizli ve şüphe edilmeyen kardiyak sorunların iyi değerlendirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Sporcularda karşılaşılan ve anormal gibi görünen çoğu bulgu gerçekte normalin bir varyantı olma özelliğindedir. Bununla birlikte tamamıyla asemptomatik olan bir sporcuda da nadiren majör bir kardiyak sorun ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, spora katılım öncesi muayenelerin temel amacı, ani kardiyak ölüme neden olabilecek, altta yatan ve gizli kalmış kardiyovasküler bir anormalliğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu derlemede, yarışmacı sporcularda gerekli kardiyovasküler değerlendirmelerin içerik ve etkinliğine ilişkin tartışmalar ışığında klinik uygulamalara yönelik açıklayıcı bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.