p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yağmur Deniz İLARSLAN, Erhan DURSUN

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, dental travma, ağız koruyucu

Öz

Spor diş hekimliği, diş hekimliği bilimi içerisinde gelişmekte olan bir alandır ve spor kaynaklı dental travmaların önlenmesini ve tedavisini içerir. Birçok sportif aktivite sırasında orofasiyal travmalar oluşabilmekte ve dental bölge bu travmalardan sıklıkla en çok etkilenen bölge olmaktadır. Bu travmatik yaralanmaların estetik, fonksiyonel, psikolojik ve ekonomik yönü göz önüne alındığında, korunma ve erken tedavinin önemi ortaya çıkmaktadır. Spor kaynaklı dental yaralanmaların insidansını azaltmak ancak atletlerin, koçların ve spor organizasyonlarının bu konu ile ilgili bilgilendirilmeleri ile mümkün olabilir. Amatör veya profesyonel olsun, tüm sporcular ağız ve yüz koruyucu başlıklar gibi koruyucu ekipmanlar konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu derlemede, spor kaynaklı dental yaralanmalar ile yaralanmalardan korunma ve tedavi yöntemleri üzerinde durulacaktır.