p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Emine KUTLAY1, İlkşan DEMİRBÜKEN2, Seher ÖZYÜREK2, Salih ANGIN2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir

Anahtar Sözcükler: Ritmik jimnastik, spor yaralanmaları, yaralanma bölgesi

Öz

Ritmik jimnastik spor dalında hareketlerin mükemmel ve kusursuz bir şekilde sunulması, kullanılan aletlerle müzik eşliğinde çok sayıda tekrarı, yoğun ve uzun süren antrenmanları gerektirmektedir. Bu nedenle jimnastikçiler çoğu kez yaralanma riski ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ritmik jimnastiğe özel spor yaralanmalarının hangi vücut bölümlerinde, hangi tipte ve dönemlerde yoğunlaştığını incelemektir. Çalışmaya yaş ortalaması 15.5 ± 2.0 (9-43) olan 67 ritmik jimnastikçi katıldı. Önceden geçirilmiş yaralanmaların tipinin, bölgelerinin ve zamanının sorgulandığı bir anket uygulandı. Anketlerin bir kısmı yarışma sırasında, bir kısmı da e-posta yoluyla ulaştırıldı. Bunun sonucunda jimnastikçilerin % 68.7’sinin yaralanma geçirdikleri; alt ekstremitede % 85.1, üst ekstremitede % 40.3, gövde ve omurgada % 44.8 ve baş bölgesinde % 16.4 yaralanma dökümü saptandı. Alt ekstremite yaralanmalarında en sık etkilenen bölgeler, % 29.8 ayak bileği, % 21.1 diz, % 19.3 aşil tendonu/topuk ve % 15.8 ayak ve parmaklar olurken; üst ekstremite yaralanmaları içerisinde, % 48.1 parmaklar, % 18.5 el bileği, % 14.8 dirsek ve % 14.8 omuz bölgeleri yer aldı. Yaralanmaların % 89.1’i antrenman sırasında, % 10.9’u yarışma sırasında gerçekleşmişti. Yaralanma dönemleri dağılımı sorgulandığında; azaltılmış antrenman sürelerini takiben % 9.0’luk, yarışma hazırlık evresinde % 31.3’lük ve yarışmadan birkaç hafta öncesinde % 14.9’luk oranlar elde edildi. Sonuçte en sık yaralanan bölgenin alt ekstremite ve bu bölgede ayak bileği olduğu; yaralanmaların özellikle antrenman sırasında ve yarışma hazırlık safhasında daha yüksek oranlarda meydana geldiği saptandı.