p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

İlhan TOKSÖZ1, Kut SARPYENER2, S. Oğuz KARAMIZRAK3

1Trakya University Kırkpınar Physical Education and Sports Department, Edirne, Turkey
2Haliç University, Physical Education and Sports Department, Istanbul, Turkey
3Ege University Medicine Faculty Sports Medicine Department, Izmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Hazırlık antrenmanları, hentbolcu, serum lipoproteinler, PWC170

Öz

Bu çalışmada hentbol süperliginde oynayan oyuncularda bir hazırlık dönemi antrenman modelinin serum lipoprotein düzeylerine etkisinin araştırılması hedeflendi. Altı haftalık aerobik antrenman periyodunun lipoprotein profilini olumlu etkilemesi bekleniyordu. Dokuz antrene elit hentbol oyuncusu ve on sağlıklı eşdeğer kontrol çalışmanın deneklerini oluşturdu. Fiziksel parametreler ve fiziksel iş kapasitesi (PWC170)’nin yanı sıra kanda hemoglobin, serum total kolesterol, HDL- ve LDL- subfraksiyonları (HDL-C ve LDL-C) ve trigliserid (TG) düzeyleri antrenman periyodu öncesi ve sonrasında gruplar için kıyaslandı. Hentbolcularda PWC170 düzeylerindeki anlamlı artışlara (p<0.001) serum TG düzeylerinde anlamlı (p<0.05); total kolesterol ve LDL-C’da anlamlı olmayan (p>0.05) düzeydeki düşüşler ve HDL-C’da artışlar (p>0.05) eşlik etti. Kontrol grubunda LDL-C’da düşüşler (p<0.05) belirlendi.