p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Tolga SAKA1, Metin POLAT2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Kayseri
2Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri

Anahtar Sözcükler: Alp disiplini kayak, statik denge, dinamik denge, denge testleri

Öz

Literatürde Alp disiplini kayak sporcularının statik ve dinamik testlerine ilişkin çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı, Alp disiplini kayak sporcularının denge özelliklerinin bu spor ile uğraşmamış kişilerin özellikleri ile karşılaştırılmasıdır. Denekler tek bacak üzerinde durma, tek bacak sekme pisti, tek bacak sekme mesafesi, üç adım sekme mesafesi, 6 m sekme zamanı ve 6 m çapraz sekme zamanı testlerini uyguladılar. Statik ve dinamik fonksiyonel denge testlerinin tamamında sporcu grubu daha başarılı sonuçlar elde ederken, her iki bacak için tek bacak üzerinde durma (p<0.001) ve sağ bacak için üç adım sekme mesafesi (p<0.05) testlerinde iki grup arasındaki farklılıklar anlamlı çıktı. Sonuç olarak, çalışmada Alp disiplini kayak sporu ile uğraşan bireylerin statik denge test değerlerinin kontrol grubuna oranla yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum kayak antrenmanlarında denge özelliklerinin baskın olmasından kaynaklanabilir.