p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Jaelynn Lee1, Joel Martin1, Ryan Wildehain2, Jatin Ambegaonkar1

1Sports Medicine Assessment, Research, And Testing (smart) Laboratory, George Mason University, Manassas, USA
2Sports Medicine Intercollegiate Athletics, Marymount University, Arlington, USA

Anahtar Sözcükler: Pliometrik egzersiz, denge antrenmanı, sportif performans, basketbol

Öz

Amaç: Bu çalışma ile kolej basketbol oyuncularında 4 haftalık pliometrik antrenman veya denge antrenmanı programının alt vücut gücü, denge ve reaktif çeviklik üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya yirmi beş Ulusal Kolej Spor Birliği 3. Lig basketbol oyuncusu (14 kadın, 11 erkek; 18 ± 2.2 yıl, 172.5 ± 9.4 cm, 71.9 ± 8.9 kg) katılmıştır. Bu randomize kontrollü çalışmada katılımcılar 3 gruba atanmıştır: (1) Pliometrik (n = 8), (2) Denge (n = 9), (3) Kontrol (n = 8). Pliometrik ve denge gruplarındaki katılımcılar sezon öncesi 4 hafta boyunca haftada 2 kez antrenman yaparken, kontrol grubu normal antrenman programını sürdürmüştür. 2 ayrı (zaman bağlı;ilk, son) ve 3 ayrı (gruplar arasında; pliometrik, denge, kontrol) ikili Bonferroni düzeltmeli Tekrarlı Varyans Analizi Ölçümleri ile katılımcıların Tek Bacak Üçlü Sıçrama (SLTH; m) mesafesi, Denge Antrenmanı öncesi ve sonrası Hata Puanlama Sistemi (BESS; hatalar) puanları ve Reaktif Çeviklik (RA; s) süreleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hiçbir testte istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Antrenman öncesi ve sonrası katılımcıların performansı benzer kalmıştır (SLTH: F2,21 = 2.1, p = 0.2; BESS: F2,21 = .52, p = 0.6; RA: F2,21 = 2.2, p = 0.13). Tüm grupların SLTH (F2,2 = 0.07, p = 0.8) ve BESS skorları (F2,21 = 3.8, p = 0.06) benzer bulunmuştur. Genel olarak grupların RA süreleri farklı olmasına rağmen (F2,2 = 22.2, p <.001).Hiçbir testte istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Sonuç: 4 haftalık pliometrik veya denge antrenmanı, kolej basketbol sporcularında güç, denge ve reaktif çeviklik süresini değiştirmemiştir. Bu sonuç, uygulamaların zamanlaması, süresi, antrenman programının yoğunluğu ve katılımcıların iyi antrene kolej sporcuları olmasından kaynaklanmış olabilir. Kolej basketbol oyuncularının performansını etkileyecek düzeyde gerekli olacak pliometrik ve denge antrenman süresini ve yoğunluğunu belirleyebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Alıntı: Lee J, Martin J, Wildehain R, Ambegaonkar J. Plyometrics or balance training effects on lower body power, balance and reactive agility in collegiate basketball athletes: A randomized control trial. Turk J Sports Med. 2021;56(1).5-12.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0472