p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Serkan Usgu1, Yavuz Yakut1, Savaş Kudaş2

1Hasan Kalyoncu University, Physiotherapy and Rehabilitation Department, Gaziantep, Turkey<
2Medifit Sport Medicine Clinic, Ankara, Turkey

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı fonksiyonel antrenmanın (FA), profesyonel basketbol oyuncularının performanslarına ve ilişkili alt parametrelere olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Aynı spor kulübünün birinci ve ikinci lig takımlarından 28 profesyonel basketbol oyuncusu çalışmaya dahil edildi. Birinci lig basketbol takımı oyuncuları (n=14, ortalama yaş: 26.6 ± 5.9 yıl) fonksiyonel antrenman grubunu (FAG), ikinci lig basketbol takımı oyuncuları (n=14, ortalama yaş: 22.4 ± 4.2 yıl) kontrol grubunu (KG) oluşturdu. FAG, “core” kuvvetlendirme ve ekipmanlı/ekipmansız basketbola özel hareket kalıplarını içeren egzersizlerden oluşan programı tamamladı. KG, makine bazlı ağırlık kaldırma egzersizlerinden oluşan geleneksel kuvvet çalışmalarını yaptı. Her iki grup antrenman programlarını rutin basketbol antrenmanlarıyla birlikte 20 hafta boyunca (2 gün/hafta,75-85 dk.) gerçekleştirdi. Fiziksel özellikler, antropometrik ölçümler, otur-uzan esneklik testi, 20 m sürat testi, T-drill ve Lane-agility çeviklik testleri, yatay sıçrama ve dikey sıçrama testleri, bir maksimum tekrar (1MT) gögüs ve bacak itme kas kuvveti testleri 20 haftalık programın başlangıcı ve sonunda tekrarlandı.

Bulgular: FAG'nin KG’ye göre üst ve alt ekstremite kuvveti, esneklik, dikey sıçrama ve T-drill çeviklik skorlarında anlamlı artış gözlendi (p <0,05).

Sonuç: Fonksiyonel antrenman esneklik, dikey sıçrama kabiliyeti, çeviklik ve kuvvet gibi performansla ilgili parametrelerde geleneksel kuvvet yöntemine göre alternatif olabilir. Farklı performans parametreleriyle ve diğer spor branşlarıyla, örneklemin geniş olduğu daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Alıntı: Usgu S, Yakut Y, Kudas S. Effects of functional training on performance in professional basketball players. Turk J Sports Med. 2020;55(4):321-31.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.