p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şensu Dinçer, Aysun Ertuna

Sports Medicine Department, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Aşırı antrenman sendromu, aşırı zorlama, bitkinlik, tükenmişlik, kronik yorgunluk

Öz

Aşırı antrenman sendromu (sürantrenman) tanınması oldukça zor, sistemik ve karmaşık bir tablodur. Bu sendrom kendini antrenman yükünün sabit kaldığı veya arttığı durumlarda performansta azalma, çabuk yorulma, uyku düzeninde bozulma, sosyal davranışlarda değişiklikler ile belli eder. Tanınabilmesi ve önlenebilmesindeki en önemli faktör hem sporcunun hem de etrafındaki yardımcı personelin (antrenör, kondisyoner, fizyoterapist, masör vb.) bu konudaki farkındalığıdır. Çünkü kesin tanı için tek bir laboratuvar parametresi veya fiziksel muayene bulgusu yoktur. Antrenman programı ile ilgili değişkenlerin izlenmesi, takip ve önleme açısından kritik öneme sahiptir. Beraberinde kas ağrıları, uyku kalitesi, stres yaratan dışsal faktörler vb. kayıt altına alınmalıdır. İyileşme; beslenme, uyku ve istirahat düzeni, duygusal desteği içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirir.

Alıntı: Dincer S, Ertuna A. Overtraining syndrome. Turk J Sports Med. 2020;55(1):61-8.