p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Jyotsna Aggarwala1, Meenu Dhingra1, Vaishali Bhatia2, Usra Hasan2, Subhra Chatterjee1

1Sports Authority of India, Human Performance Laboratory, New Delhi, India
2Amity University, Amity Institute of Physiology and Allied Sciences, Noida, India

Anahtar Sözcükler: Kabaddi, fizyoloji, aerobik güç, anaerobik güç, oyuncu pozisyonu

Öz

Amaç: Bu çalışma Hintli genç kabaddi oyuncularının bazı fiziksel ve fizyolojik değişkenlerinin farklı oyun konumlarına göre değerlendirilmesi ve karşılaştırılması, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma 24 erkek kabaddi oyuncusundan; “all-rounders” (n = 9, 17.2 ± 1.8 yıl), “raiders” (n = 7, 16.3 ± 2.0 yıl) ve “covers” (n = 8, 17.1 ± 2.5 yıl) pozisyonlarında mücadele edenler üzerinde yapıldı. Bu oyuncular üzerinde çalışılan değişkenler arasında yükseklik, vücut kütlesi, vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı, kas kütlesi, aerobik güç (VO2max), maksimum, minimum ve ortalama anaerobik güç, standart protokolleri takip eden yorgunluk endeksi bulunmaktaydı.

Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada anlamlı fark (p = 0.001) sadece VO2max'ta gözlendi. Maksimum anaerobik güçle kas kütlesi (r = 0.761, p <0.001), minimum anaerobik güç (r = 0.714, p <0.001) ve ortalama anaerobik güç (r = 0.799, p <0.001) için anlamlı güçlü pozitif korelasyon bulundu, yorgunluk indeksi ile anlamlı bir korelasyon ortaya çıktı (r = 0.526, p = 0.008). Vücut kitlesi ile ortalama anaerobik güç arasında anlamlı bir pozitif korelasyon bulunurken (r = 0.712, p <0.001), maksimum anaerobik güç (r = 0.63, p = 0.001) ile minimum anaerobik güç (r = 0.692, p <0.001) arasında orta düzeyde pozitif korelasyon görüldü. VKİ, minimum anaerobik güç (r = 0.546, p = 0.006) ve ortalama anaerobik güç (r = 0.456, p = 0.022) ile pozitif yönde anlamlı korelasyon gösterdi.

Sonuç: Bu çalışma, kabaddi oyuncularının performanslarını spesifik gereksinimlerine göre arttırmak ve karşılaştırmak için antrenörlere referans vermek amacıyla yapılmıştır.

Cite this article as: Aggarwala J, Dhingra M, Bhatia V, et.al. Analysis of physical and physiological requirements of Indian male junior kabaddi players in relation to their playing positions. Turk J Sports Med. 2019;54(4):215-24.