p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Emel ÇİÇEK1, İlknur NAZ2, Metin ERGÜN3

1El Mikrocerrahi ve Ortopedi Travmatoloji Hastanesi, İzmir
2İzmir Basketbol Kulübü, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Sözcükler: Bayan basketbolu, yaralanma, prevansiyon

Öz

Bu çalışmada, bayan basketbolcuların sezon boyunca geçirdikleri yaralanmaların oluş şekilleri, şiddetleri ve bölgeleri araştırılarak yaralanma profillerinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Çalışmaya Bayanlar Bölgesel Basketbol Liginde 2006-2007 yılında yer alan bir takımın 16 oyuncusu katıldı. Sezon öncesi sağlık değerlendirmeleri kapsamında sporcuların fiziksel muayene ve ölçümleri yapıldı. Sezon boyunca antrenman veya müsabakalarda gerçekleşen yaralanmalara ilişkin olarak bölge, neden, tür, şiddet ve iki aydan kısa sürede tekrar edip etmeme bilgileri kaydedildi. Çalışma kriterlerine uygun olarak 31 yaralanma kaydedildi. Yaralanmaların %51.6’sı top antrenmanı, %6.5‘i kuvvet antrenmanı ve %19.4’ü müsabaka sırasında gerçekleşti. Yaralanma sayısı antrenman saati başına 0.057 iken, müsabaka saati başına 0.31 idi. Yaralanmaların %22.6’sı aşırı yüklenme sonucu, %77.5’i ise akut nedenlerle gerçekleşti. En sık ayakbileği (%22.6) ve diz (%19.4) yaralanmaları gözlendi. Ayak bileğindeki tüm yaralanmaların burkulma, diz eklemindeki yaralanmaların ise % 66.6’sının sıçrayıcı dizi (jumper’s knee) olduğu gözlendi. Tüm yaralanmaların %45.2’si orta şiddette (1 hafta-1 ayda iyileşme), %16.1’i ise majör yaralanma (>1 ayda iyileşme) idi. Yaralanmaların tekrar etme oranı %33.6 olarak gözlendi. Bayan basketbolunda yaralanmalar daha çok müsabakalarda ve sıklıkla da ayak bileği ve diz bölgelerinde gerçekleşir. Yaralanmaların yarısından çoğunun sporcuyu bir haftadan uzun süre etkilemesi ve tekrar etme oranlarının yüksekliği, yaralanma önleyici programların oluşturulmasında basketbola özgü yaralanma profili ve risk faktörlerinin belirlenmesinin yol gösterici önemini arttırır.