p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

EFFECTS OF TWO DIFFERENT TYPES OF LEISURE TIME EXERCISE ACTIVITIES’ ON BLOOD NITRIC OXIDE LEVELS IN MIDDLE-AGED MEN

F. TURGAY1, H. İŞLEKEL2, S.O. KARAMIZRAK3, Ç. YENİSEY4, T. KOCAHAN1, S. SELAMOĞLU1

1Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD, İzmir
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Aydın

5566 2060

THE EFFECTS OF EIGHT-WEEK CIRCUIT TRAINING ON CERTAIN PHYSICAL CHARACTERISTICS IN WOMEN

E. KUTLAY1, B. HÜLYA2, Ş.A. KUTLAY3

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2B-fit Sağlık ve Spor Merkezleri, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü İzmir

5844 1994

RELATIONSHIPS OF STRESSFUL LIFESTYLE AND LACK OF EXERCISE IN HEART ATTACK SUFFERERS

O. SİNAN, Z. KORUÇ, S. KOCAEKŞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara

5185 1756

Review Article

ANTI-DOPING CONTROL MANAGEMENT AND SUPERVISION DURING THE UNIVERSIADE 2005 IZMIR SUMMER GAMES

S.O. KARAMIZRAK1, T. KOCAHAN2, M. NALÇAKAN3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2GSGM Sporcu Sağlok Merkezi, Ankara
3Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Eğitim ve Uygulama Hastanesi, İzmir

2660 1210