p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

FLUID INTAKE PROFILE OF ELITE RHYTHMIC GYMNASTS

Emine KUTLAY1, Metin ERGÜN2

1School of Physical Education and Sports, Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Sports Medicine, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

6141 1999

Review Article

OBESITY AND EXERCISE TREATMENT

Soner AKKURT

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kastamonu

19142 8587

METABOLIC SYNDROME AND EXERCISE

Ali ERASLAN

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği, Antalya

11470 3040

THE EFFECTS OF ACUTE MILD HYPOBARIC HYPOXIA ON RATS’ MYOCARDIAL LEFT VENTRICLE OXIDATIVE DAMAGE

Eda AĞAŞÇIOĞLU1, Rıdvan ÇOLAK2, Metin BAŞTUĞ3, Hakan FIÇICILAR3, Haydar DEMİREL4

1Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
2Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ardahan
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara

7812 1830