p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Keyword Pages
low back pain 001
somatic referred pain 001
radicular pain 001
athlete 001
treatment 001
bel ağrısı 001
somatik yansıyan ağrı 001
radiküler ağrı 001
sporcu 001
tedavi 001
spina iliaca 015
avulsion fracture 015
football 015
spina iliaka 015
avülsiyon kırığı 015
futbol 015
sports injuries 021
injection therapy 021
intraarticular 021
spor yaralanmaları 021
enjeksiyon tedavisi 021
intraartiküler 021
physical education 033
physical education teacher 033
attitude 033
validity 033
reliability 033
beden eğitimi dersi 033
beden eğitimi öğretmeni 033
tutum 033
geçerlik 033
güvenilirlik 033