p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Enver Tatlıcıoğlu1, Ozan Atalağ2, Cem Kurt3, Mustafa Ferit Acar4

1Sports Affair Directorate, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Department of Kinesiology and Exercise Sciences, University of Hawaii at Hilo, Hilo, Hawaii, United States
3School of Kırkpınar Physical Education and Sports, Trakya University, Edirne, Turkey
4School of Physical Education and Sports, Girne American University, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus

Anahtar Sözcükler: Amerikan Futbolu, izokinetik kuvvet, sprint, çeviklik

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversiteli erkek Amerikan Futbolu oyuncularında izokinetik diz fleksiyon ve ekstansiyon mutlak kuvveti ile sprint ve çeviklik performansı arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: çalışmaya, en az bir yıllık Amerikan Futbolu deneyimi olan 19-27 yaş aralığında 26 erkek Amerikan Futbolu oyuncusu katıldı. Oyuncular, en az 72 saat arayla iki farklı günde izokinetik diz fleksiyon ve ekstansiyon mutlak zirve tork kuvveti, sprint ve çeviklik performansı açısından test edildi. Diz fleksiyon ve ekstansiyon zirve tork kuvveti (HUMAC NORM, USA) izokinetik dinamometre ile 60°·s-1, 150°·s-1 ve 300°·s-1 ‘lik açısal hızlarda her iki dizde ölçüldü. Oyuncuların sprint ve çeviklik performansları sırasıyla 40 yard sprint testi pro-agility testi ile değerlendirildi.

Bulgular: çalışma, 40 yarda sprint testi ve “pro-agility” testi sonuçları ile herhangi bir izokinetik diz fleksiyon ve ekstansiyon zirve tork kuvveti arasında korelasyon olmadığını gösterdi (p>0.05).

Sonuç: çalışmanın sonuçları Üniversiteli erkek Amerikan Futbolu Oyuncularında izokinetik diz fleksiyon ve ekstansiyon zirve tork kuvvet değerlerinin, sprint ve çeviklik performansı için iyi bir belirteç olmadığını gösterdi. Amerikan Futbolu oyuncularında izokinetik kuvvet ile sprint ve çeviklik performansı arasında korelasyon olup olmadığının açıklanabilmesi için bağıl izokinetik kuvveti değerlendirecek (Nm.kg-1) ek çalışmalar gerekmektedir.

Alıntı: Tatlicioglu E, Atalag O, Kurt C, Acar MF. Investigation of the relationships between isokinetic leg strength, sprint and agility performance in collegiate american football players. Turk J Sports Med. 2020;55(3):192-99.