p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ayşe Birsu Topcugil Kırık1, Oğuz Yüksel1, Hüseyin Dursun2, Tuğba Kocahan3, Dayimi Kaya2

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Cardiology Department, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Sports and Education Research Center, Ministry of Youth and Sports, Ankara,Turkey

Anahtar Sözcükler: Spora katılım öncesi değerlendirme, EKG, sporcu

Öz

Amaç: Spora katılım öncesi değerlendirmenin (SKÖD) temel amacı sporcularda ani ölümü engellemektir. SKÖD'de 14 maddeden oluşan ayrıntılı tıbbi öykünün alınması ve fizik muayenenin yapılması konusunda uluslararası görüş birliği olmakla birlikte EKG tetkiki konusunda yaklaşım farkı bulunmaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Son 12 ay içerisinde sağlık birimlerinin herhangi birinde SKÖD'e alınan sporculardan gönüllü olanlar çalışmaya katıldı. Sporculara SKÖD deneyimleri ile ilgili sorulardan oluşan bir anket uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya 303 sporcu katıldı. SKÖD uygulanan sporcuların çoğu (%30,7) aile hekimliği sağlık birimlerine başvurmuştu. Sporcuların yarıdan fazlasına (%54,8) özgeçmiş ve aile öyküsü sorgulaması yapılmamıştı. Sporcuların yarıdan azına (%40,3) EKG tetkiki yapılmıştı. Aile hekimliği sağlık birimleri en az tıbbi öykü alan (22,6) birimlerdi.
Sonuç: SKÖD uygulamaları standart değildir. SKÖD sırasında sporculardan ayrıntılı tıbbi öykü alma oranları çok düşüktür. SKÖD ile ilgili ulusal bir kılavuza ihtiyaç vardır.

Alıntı: Topcugil Kirik AB, Yuksel O, Dursun H, et al. Preparticipation screening practices in different health institutions. Turk J Sports Med. 2020;55(1):46-51.