p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

John DOUVIS1, Temis BILLONIS2

1Department of Physical Education and Sport Science, University of Athens, Greece
2Basketopolis SA Sports Marketing & Services, Greece

Anahtar Sözcükler: Bosman kanunu, Yunan Basketbol Ligi, Avrupa Adalet Mahkemesi, spor

Öz

Avrupa Mahkemesinin 1995 sonunda Avrupa Birliği (AB) içinde diğer mesleklerde olduğu gibi sporculara da serbest dolaşım hakkının tanınması yönündeki kararı Avrupa’da sporun görünümünü tamamen değiştirdi. AB, uluslar üstü bir kuruluş şeklinde hareketle, pazarın kurallarını değiştirdi. Davayı mahkemeye getiren Belçikalı futbolcunun adıyla anılan Bosman Kararının o günden bu yana spor endüstrisinin her alanında büyük etkisi oldu. Sadece oyuncuların üye ülkelerde serbest dolaşım hakkı kazanıp o ülke yurttaşlarıyla aynı ayrıcalıkları edinmeleriyle kalınmayıp, aynı zamanda öteden beri uygulana gelen transfer süreçleri de ciddi şekilde sorgulandı. Bosman Kararı kulüplerin kontratları biten oyunculara ödemeleri gereken transfer ücretlerinin AB kanunlarına aykırı olduğunu da açıkladı. Bu da kulüplerin finansal planlamaları konusunda anlamlı sonuçlara neden olup gelecekleri hakkında sorular yarattı. Kararın ekonomik sonuçları yanı sıra, davanın önemli bir yönü de endüstrinin sportif/kültürel yanına olan etkisiydi. Spor yüzyıllardır Avrupa toplumunun temel bir öğesi olmuş ve bir eğlence türünden çok daha fazlasını içermektedir. Bu ilişki, kararın kulüplere istedikleri kadar yabancı oyuncu bulundurma hakkını tanıyıp kimliklerini değiştirmelerine neden olmasıyla tehlikeye atılmıştır. Kimileri bu kararın sadece spor için geçerli olup AB içindeki temel bir sorunun parçası olduğunu ileri sürmüşlerdir: Üye ülkelerin ulaşmaları gereken entegrasyon düzeyi ne olmalıdır? Bu çalışma Bosman Kararının spor endüstrisindeki genel yansıma ve sonuçlarını etkilenen her alanda incelemektedir. Daha sonra kuramın Yunan Basketbol Ligine uyarlaması yapılıp kısmen geçerli olduğu kanıtlanmakta, bir kez daha kararın çelişkili yönleri ortaya konmaktadır.