p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

N. DİNÇ1, S. BEREKET-YÜCEL1, H. TIKIZ2, C. ULMAN3, F. TANELİ3

1Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa

Anahtar Sözcükler: Aerobik egzersiz, mültivitamin, koenzim Q10, malondialdehid, antioksidan metabolizma

Öz

Bu çalışmanın amacı aerobik egzersizin ve mültivitamin kullanımının antioksidan metabolizma üzerine etkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan 60 gönüllü katıldı. Çalışma grubu mültivitamin (MVG, n=20) ya da plasebo (PG, n=20) kullanarak sekiz hafta süresince aerobik antrenman yaparken, kontrol grubu (KG, n=20) hiçbir aktiviteye katılmamış ve ek vitamin desteği almamıştı. Egzersiz programı öncesi ve sonrasında maksimal oksijen tüketimi (maxVO2) ve antropometri ölçümleri yapılırdı ve biyokimyasal tetkikler olarak malondialdehid (MDA) ve koenzim Q10 (CoQ10) çalışıldı. Çalışma öncesi alınan maxVO2 değerleri sekiz hafta süren antrenman şiddetinin kişisel yüklerini saptamak için kullanıldı. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, mültivitamin kullanıp antrenman yapan grupta MDA değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlendi. Aerobik antrenman yaparak mültivitamin ya da plasebo kullanan iki grubun da sekiz hafta sonrası CoQ10 değerleri bazal ölçümlere göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu. Bununla beraber iki egzersiz grubunun çalışma sonrası değerleri birbirinden istatistiksel olarak farklı değildi. Sonuç olarak, sekiz haftalık aerobik egzersiz süresince mültivitamin kullanımının, lipid peroksidayonunu azaltırken, antioksidan metabolizmayı güçlendirdiği ortaya kondu.