p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

F. KÖKSAL, Z. KORUÇ, S. KOCAEKŞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Anahtar Sözcükler: Step, aerobik, dans, fiziksel benlik algısı

Öz

Bu çalışmada, sekiz haftalık step-aerobik dans programına katılımın fiziksel benlik algısı üzerindeki etkisi incelendi. Çalışmaya bir step-aerobik dans kursuna yeni başlayan; daha önce herhangi bir egzersiz programı uygulayan 30 (26.7 ± 6.1 yaş) ve uygulamayan 27 (24.2 ± 5.4 yaş) kadın üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 57 (25.5 ± 5.9 yaş) kişi katıldı. Bu bireylerin fiziksel benlik algıları Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri (Physical Self-Description Questionnaire, PSDQ) kullanılarak değerlendirildi. Katılımcılara haftada üç kez olmak üzere toplam sekiz hafta süresince, kalp atım hızının (KAH) %60–80’iyle bir saatlik step-aerobik dans egzersizi uygulandı. Sekiz haftanın sonunda aynı envanter tekrar uygulandı. Yapılan (2 x 2) çok yönlü MANOVA sonuçlarına göre, ön test-son test fiziksel benlik algısı puanlarına bakıldığında programı uygulayanlar lehine anlamlı fark {Hotelling’s T2 =1.41, F(1, 55) = 5.78, p<0.01} saptandı. Araştırma ayrıca; fiziksel benlik algısının koordinasyon {F(1, 55) = 5.91, p=0.018}, spor yeteneği {F(1, 55) = 5.37, p=0.024}, görünüm {F(1, 55) = 7.42, p=0.09} ve esneklik {F(1, 55) = 4.93, p=0.031} alt boyutlarında da gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi. Daha önce bir egzersiz programına katılıp katılmamanın fiziksel benlik algısı puanları üzerinde etkili olmadığı {Hotelling's T2 = 0.04, F(1, 55) = 1.14, p>0.05} gözlendi. Sonuçta bu bulgular, sekiz haftalık step-aerobik dans programının kadınların fiziksel benlik algısı düzeylerini olumlu yönde etkilediğini, ancak bu olumlu etkinin daha önce bir egzersiz programına katılıp katılmamaya göre farklılaşmadığını ortaya koymaktadır.